Wspólnota Mieszkaniowa Zbożowa 47-55

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl


 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota podjęła decyzję o wymianie wodomierzy starszego typu na nowe z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

 

Zgłaszanie usterek i awarii firma „Konserwator”

 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w dni powszechne w godz. 7:00 - 22:00
oraz w dni wolne, niedziele i święta w godzi. 10:00 - 22:00
tel: (56) 645-88-52, 606-440-971, 603-391-327
Czas realizacji zgłoszonych usterek wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia

 

Awarie bramy – firma Przemo - Serwis tel: 667-705-513

 

Awarie domofonów – Z. T. Rumińscy tel: (56) 645-50-60, 509-930-385

 

Gospodarz budynku tel: 661-470-871

 

 

 

    Prosimy o zamykanie na klucz drzwi wejściowych od strony parkingu i wewnętrznych na klatkę schodową. Pomieszczenie od strony parkingu można wykorzystać, jako wózkownię.

 

 

 Zarząd Wspólnoty zwraca się z prośbą do mieszkańców o:

  • zamykanie na klucz drzwi wejściowych, w godz. 22:00 - 6:00,
  • przestrzeganie Regulaminu Wspólnoty a w szczególności:
  • cz. V pkt. 3 – w godzinach 2200 - 600 obowiązuje w budynku cisza,
  • cz. V pkt. 4 – psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb budynku. Należy zapobiegać hałasowaniu przez psy, szczególnie w mieszkaniach i na klatkach schodowych. Za usuwanie nieczystości po psach (odchodów, błota, sierści, itp.) pozostawionych w obrębie budynku i na terenie Wspólnoty, odpowiedzialni są ich właściciele.
  • cz. V pkt. 5 – nie wolno stawiać motocykli i samochodów poza miejscami do tego przeznaczonymi, a w szczególności w najbliższym sąsiedztwie okien, (na ciągach pieszych i terenach zielonych),przeciwdziałanie dewastacji części wspólnych budynku tj. klatek schodowych, chodników, terenu parkingu oraz zieleni.

 

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00

 

Regulamin porządku domowego (plik .pdf)

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl