Wspólnota Mieszkaniowa Widok 9-11

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB,

który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl


 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Zgłaszanie usterek i awarii firma „Konserwator”

 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w dni powszechne w godz. 7:00 - 22:00
oraz w dni wolne, niedziele i święta w godzi. 10:00 - 22:00
tel: (56) 645-88-52, 606-440-971


Czas realizacji zgłoszonych usterek wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia

Gospodarz budynku: pan Bartosz Okruciński tel : 781-231-010

 

 

 

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00

 

Regulamin porządku domowego (plik .pdf)

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl