Wspólnota Mieszkaniowa Szosa Lubicka 18

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

Konto główne Wspólnoty

 

31 1020 5011 0000 9302 0239 1225

 

 

Zarządca nieruchomości


 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl


 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Firmy techniczne obsługujące nieruchomość

 

 

1. Gospodarz, zieleń - F. U. „Clean” Piotr Błażejczyk tel. 608-382-325; 602-699-468


2. brama garażowa p. Krzysztof Kuzimkowski tel: 607-464-457


3. obsługa wind Firma „Konserwator” tel: (56) 648-14-47

 

 

 

Znak D-40

 

Informujemy, iż na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej obowiązuje znak drogowy D-40 Strefa Zamieszkania.

Prosimy o parkowanie w miejscach wyznaczonych.

W przypadku braku respektowania przepisów kodeksu drogowego sprawa zostanie przekazana na Policję i Straż Miejską.

 

 

Wyprowadzanie psów

 

Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele psów

zobowiązani są do wyprowadzania swoich czworonogów na smyczy, a agresywnych dodatkowo w kagańcu.

Przypominamy, iż za usuwanie nieczystości po psach (odchodów, błota, sierści, itp.) odpowiedzialni są ich właściciele.

 

 

 

Zamykanie drzwi

 

Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz do hali garażowej,

aby osoby postronne nie przebywały na terenie państwa nieruchomości.

 

 

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl