Wspólnota Mieszkaniowa Szosa Chełmińska 168

 

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

Konto główne Wspólnoty

 

64 9550 0003 2024 0201 6377 0001

 

 

Zarządca nieruchomości


 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl


 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Firmy techniczne obsługujące nieruchomość

 

Zakład Usług Technicznych „Rumińscy”


Zgłoszenie awarii: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, elektrycznych, ślusarskich, awarie domofonów i inne.


Zgłoszenia są przyjmowane: w dni powszednie w godz. 8:00 – 22:00,

w dni wolne, niedziele i święta w godz. 10:00– 22:00 pod nr tel: (56) 645-50-60, 509-930-385

 

Obsługa i serwis kotłowni - Eko-Serwis Kurjata tel. (56) 664-03-34; 600-359-856

 

Gospodarz - Firma Usługowa Bartoszyńska Marzena tel: 603-985-445

 

 

 

 

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl