Wspólnota Mieszkaniowa Rybaki 29

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Witold Wiśniewski   tel: 667-671-321      e-mail:   m.lisota@znt.biz.pl
Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680     e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Prosimy o regularne podawanie odczytów - ich brak powoduje naliczanie hipotez, które mogą znacznie odbiegać od stanów rzeczywistych.

 

Terminy odczytów wody na ostatni dzień miesiąca: Czerwiec, Październik

 

Odczyty można podać na kilka sposobów:

 

mailowo: media@znt.biz.pl

telefonicznie: (56)623-66-23

można wypełnić kartkę do odczytu i wrzucić do skrzynki administracyjnej na klatce.

 

 

Zakład Usług Technicznych „Rumińscy”

 

Zgłoszenie awarii: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, elektrycznych, ślusarskich, awarie domofonów i inne

Zgłoszenia są przyjmowane:
w dni powszednie w godz. 8:00 – 22:00, w dni wolne,
niedziele i święta w godz. 10:00 – 22:00
pod nr telefonu (56) 645-50-60, 509-930-385


TV Petrus tel: (56) 648 43 62

 

Gospodarz nieruchomości pan Maciej Korczak tel: 602-883-371

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o to, aby dzieci nie jeździły na deskorolkach, na drogach wewnętrznych (dojazdowych do garażu). Taka zabawa może spowodować zagrożenie życia i zdrowia państwa pociech. Ponadto tego typu zabawy powodują hałas, który uniemożliwia wypoczynek mieszkańcom. Przypominamy, iż drogi wewnętrzne nie służą do zabawy.


 

Informacja dla właścicieli czworonogów.

 

Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania swoich czworonogów na smyczy, a agresywnych dodatkowo w kagańcu. Przypominamy, iż za usuwanie nieczystości po psach (odchodów, błota, sierści, itp.) odpowiedzialni są ich właściciele.

 

 

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00

 

 

Regulamin porządku domowego (plik .pdf)

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl