Wspólnota Mieszkaniowa Podchorążych 4A

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23

e-mail: biuro@znt.biz.pl


Maciej Lisota    tel: 667-671-321      e-mail:   m.lisota@znt.biz.pl
Jarosław Bednarski   tel: 693-729-680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota posiada wodomierze z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

 

Zakład Usług Technicznych „Rumińscy”

 

Zgłoszenie awarii: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, elektrycznych, ślusarskich, awarie domofonów i inne

Zgłoszenia są przyjmowane:
w dni powszednie w godz. 8:00 – 22:00, w dni wolne,
niedziele i święta w godz. 10:00 – 22:00
pod nr telefonu (56) 645-50-60, 509-930-385

 

TV – PETRUS tel: (56) 648 43 62

 

Obsługa wind firma „Konserwator” tel: (56) 648-14-47


Gospodarz nieruchomości pani Katarzyna Kalinowska tel: 694-224-513

 

 


Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek:

§ 26. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 29. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

 

 

Informujemy, iż w przypadku braku energii elektrycznej podczas użytkowania windy, zjedzie ona samoistnie na niższy poziom i drzwi automatycznie się otworzą.

 

 

Uwaga

 

Nie wyrzucaj niedopałków papierosów przez okna i balkony.
Nie rób popielniczki ze swojego miejsca zamieszkania.
Efekt to brud pod oknami i balkonami oraz zagrożenie
pożarowe dla budynku.
Następnym razem przed wyrzuceniem niedopałka pomyśl
– Czy chcę mieszkać w popielniczce?

 

Regulamin porządku domowego (plik .pdf)

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl