Wspólnota Pogodna 1-3, Kręta 70

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach

z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek,

nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680,    e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Prosimy o regularne podawanie odczytów - ich brak powoduje naliczanie hipotez, które mogą znacznie odbiegać od stanów rzeczywistych.

 

Terminy odczytów wody na ostatni dzień miesiąca: Marca, Czerwca, Września, Grudnia

 

Odczyty można podać na kilka sposobów:

 

mailowo: media@znt.biz.pl

telefonicznie: (56)623-66-23

można wypełnić kartkę do odczytu i wrzucić do skrzynki administracyjnej na klatce.

 

 

Telefony do zgłoszeń:

 

Telefony do zgłoszeń:

 

Awarie domofonów i elektryczne: Firma Rumińscy tel. (56) 645-50-60


Awarie wod. – kan.: Firma Mać-Bud pan Michał Maćkiewicz tel. 606-881-658


Gospodarz budynku: pani Jarosława Jasik tel. 723-023-322


Obsługa i serwis kotłowni: Eko-Serwis Kurjata tel. (56) 664-03-34; 600-359-856.

 

 

 

 

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl