Wspólnota Mieszkaniowa Końcowa 8

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl

 

Jarosław Bednarski  tel:693-729 -680   e-mail:  j.bednarski@znt.biz.pl


Dorota Bednarska   tel: 693-724 -229      e-mail:   administrator@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota podjęła decyzję o wymianie wodomierzy starszego typu na nowe z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

 

Zgłaszanie Usterek i Awarii

 

awarie wod-kan, C.O., C.W awarie elektr., ślusarskie, i inne firma „Konserwator”
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w dni powszednie w godz. 7:00 - 22:00
oraz w dni wolne, niedziele i święta w godz. 10:00 - 22:00
(56) 645-88-52, 606-440-971,
Czas realizacji zgłoszonych usterek wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia

 

Awarie Domofonów - Zakład Usług Technicznych „Rumińscy”

Zgłoszenia są przyjmowane: w dni powszednie w godz. 8:00 – 22:00,
w dni wolne, niedziele i święta w godz. 10:00 – 22:00
pod nr telefonu tel. (56) 645-50-60, 509-930-385

 

Gospodarz budynku: pan Piotr Truchan tel. 502-114-804

 

 

 

 

Użytkownicy parkingu

W związku z brakiem miejsc parkingowych na terenie nieruchomości prosimy o parkowanie aut między czerwonymi liniami, co ułatwi parkowanie maksymalnej ilości pojazdów w komfortowych warunkach. Proszę parkować tak, aby nie zajmować więcej niż jedno miejsce parkingowe. Tylko zastosowanie się do powyższego parkowania (między czerwonymi liniami) zagwarantuje maksymalne wykorzystanie miejsc parkingowych.

 

 

Informacja dla właścicieli czworonogów.

 

Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania swoich czworonogów na smyczy, a agresywnych dodatkowo w kagańcu. Przypominamy, iż za usuwanie nieczystości po psach (odchodów, błota, sierści, itp.) odpowiedzialni są ich właściciele.

 

 

Uwaga

 

Nie wyrzucaj niedopałków papierosów przez okna i balkony.
Nie rób popielniczki ze swojego miejsca zamieszkania.
Efekt to brud pod oknami i balkonami oraz zagrożenie
pożarowe dla budynku.
Następnym razem przed wyrzuceniem niedopałka pomyśl
– Czy chcę mieszkać w popielniczce?

 

Regulamin porządku domowego (plik . pdf)

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl