Wspólnota Mieszkaniowa Grudziądzka 11

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach

z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek,

nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

Konto główne Wspólnoty

 

66 1750 0012 0000 0000 3484 6456

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Św.Faustyny 16 B/67, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Monitoring

 

Informujemy iż został zainstalowany i uruchomiony monitoring budynku.
W przypadku stwierdzenia niepokojących zdarzeń na terenie nieruchomości należy o tym niezwłocznie

poinformować administrację budynku.

 

Zgłaszanie usterek i awarii firma „Darjan” Dariusz Choczyński

 

Usterki dotyczące branż:

elektrycznej, hydraulicznej, ciepłowniczej i ślusarskiej.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie
w godzinach od 7:00 - 22:00 tel: 502-850-675, 694-021-199
w godzinach od 7:00 - 16:00 tel: (56) 639-42-31

 

Gospodarz budynku: Firma Usługowa „Jurkiewicz” tel: 601-668-577
Awarie wind: Firma „Dźwig” tel: (56) 623-07-28,
połączenie z kabiny windy tel: (56) 9282
Obsługa kotłowni: Firma „Ledbud. Nowoczesne systemy grzewcze”, Ledwochowski Grzegorz tel: 604-442-713

 

 

Cisza nocna

 

obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00

 

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Św.Faustyny 16B/67,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl