Wspólnota Mieszkaniowa Fasolowa 37

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

Konto główne Wspólnoty

 

53 1540 1304 2035 8903 8590 0001

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Św.Faustyny 16 B/67, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Prosimy o regularne podawanie odczytów - ich brak powoduje naliczanie hipotez, które mogą znacznie odbiegać od stanów rzeczywistych.

 

Terminy odczytów wody na ostatni dzień miesiąca: Kwiecień, Sierpień, Grudzień

 

Odczyty można podać na kilka sposobów:

 

mailowo: media@znt.biz.pl

telefonicznie: (56)623-66-23

można wypełnić kartkę do odczytu i wrzucić do skrzynki administracyjnej na klatce.

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Św.Faustyny 16B/67,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl