Wspólnota Mieszkaniowa " Nowe Tivoli" Bydgoska 12

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Maciej Lisota    tel: 667-671-321      e-mail:   m.lisota@znt.biz.pl
Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota podjęła decyzję o wymianie wodomierzy starszego typu na nowe z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

Zgłaszanie usterek i awarii firma „Konserwator”

 

Zgłaszanie awarii: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, elektrycznych, ślusarskich i inne
Zgłoszenia są przyjmowane:
w dni powszednie w godz. 7 00 – 22 00,
niedziele i święta w godz. 10 00– 22 00
tel: (56) 645-88-52


Awarie domofonów - pan Wiesław Formicki tel.  604-556-818


Awarie bramy -  firma „Przemo - Serwis”  tel. 667-705-513

 

TV kablowa Toruń godz. 8 00 - 22 00 tel: (56)623-84-60, 601-660-387

 

Gospodarz nieruchomości pan Ryszard Górny tel: 698-415-972, 600-793-559

 

 


Prosimy nie dokarmiać bezpańskich zwierząt (psów, kotów, ptaków etc.). Zwiększa to ryzyko pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości oraz odchodów na trawnikach co w efekcie stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci.

 

 

Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek:
§ 26. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 29. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

 

 

Prosimy nie wystawiać na klatkę schodową śmieci i innych rzeczy oszpecających, a także nie przypinać rowerów oraz innych przedmiotów do poręczy i balustrad na klatce schodowej.

 

Regulamin porządku domowego (plik . pdf)

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl