Wspólnota Mieszkaniowa Bartkiewiczówny 90–92,
Drzewieckiego 13–15

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB, który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek, nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl

 

Maciej Lisota    tel: 667-671-321      e-mail:   m.lisota@znt.biz.pl
Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota posiada wodomierze z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

 

Zakład Usług Technicznych „Rumińscy”

 

Zgłoszenie awarii: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, elektrycznych, ślusarskich, awarie domofonów i inne

Zgłoszenia są przyjmowane:
w dni powszednie w godz. 8:00 – 22:00, w dni wolne,
niedziele i święta w godz. 10:00 – 22:00
pod nr telefonu (56) 645-50-60, 509-930-385

 

Gospodarz nieruchomości: pan Zbigniew Pawłowski tel. 668-640-056

 

 

 

W związku z wieloma zgłoszeniami o aktach wandalizmu dokonanych przez osoby niepełnoletnie na terenie klatki schodowej informujemy, że zgodnie z Art. 427 Kodeksu Cywilnego za szkody (dewastacje, zabrudzenia itp.) wyrządzone przez osoby niepełnoletnie prawnie i finansowo odpowiadają ich rodzice bądź prawni opiekunowie. Zasada ta będzie bezwzględnie egzekwowana.
Proszę zwrócić większą uwagę na zachowanie swoich pociech.

 

 

Informacja dla właścicieli czworonogów.


Administracja przypomina, iż zgodnie z Uchwałą nr 1041/06 Rady Miasta Torunia właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania swoich czworonogów na smyczy, a agresywnych dodatkowo w kagańcu. Przypominamy, iż za usuwanie nieczystości po psach (odchodów, błota, sierści, itp.) odpowiedzialni są ich właściciele.

 

 

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00

 

 

Regulamin porządku domowego (plik .pdf)

 

 

 

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl