Szanowni Państwo


      Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą kompleksowej obsługi Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej.

Proponujemy Państwu pełen wachlarz usług dopasowanych do stale wzrastających potrzeb naszych klientów. Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów Wspólnoty na rzecz, której wykonujemy czynności zarządzania nieruchomością.

       Działalność nasza ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę Wspólnot Mieszkaniowych, poparta jest ona pełnym zaangażowaniem

i uczciwością. Nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków zarządzania nieruchomością czuwa pan Jarosław Bednarski posiadający licencję zawodową nr 28140. Dodatkowym zabezpieczeniem jest nasza polisa OC Zarządcy, która posiada sumę gwarancyjną w wysokości 75.000 €. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2013r. minimalna wartość takiej polisy to 50.000 €.
       Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego nasze usługi świadczone są profesjonalnie i na najwyższym poziomie. Gwarantujemy rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne gospodarowanie funduszami Wspólnoty. Naszymi partnerami są wyłącznie sprawdzone podmioty, gwarantujące wysoki poziom usług. Dużą wagę przywiązujemy w naszej pracy do sumiennego i przejrzystego prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych i ewidencji kosztów. Staramy się przedstawiać je właścicielom w sposób przystępny i zrozumiały.
      Dla członków Wspólnot, które obsługujemy zapewniamy dostęp do e-kartoteki gwarantującej bezpośredni podgląd na stan rozrachunków lokalu oraz rozliczeń mediów. Zastosowanie przez nas indywidualnych rachunków bankowych pozwala Państwu na zaobserwowanie wpływu środków na e-kartotece kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu ich na rachunku Wspólnoty.

Możliwości te zapewnia posiadający największą liczbę odbiorców w Polsce program Mieszczanin. Umowa serwisowa pozwala nam na bieżące otrzymywanie aktualizacji programu oraz wsparcie centrum obsługi. Dzięki temu zapewniamy Państwu najlepsze i najbardziej nowoczesne rozwiązanie programowe dostępne w Polsce.
      Szczegółowy zakres naszych obowiązków odnośnie zarządzania daną Wspólnotą zostaje ustalony i spisany wraz z zleceniodawcą w umowie o zarządzanie/administrowanie nieruchomością.


Poniżej przedstawiamy przykładowy pakiet usług, jakie oferujemy w ramach umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną.ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE

 1. Przydzielenie Zarządcy/Administratora zajmującego się bezpośrednią opieką nad nieruchomością.
 2. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 3. Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat od nieruchomości wspólnej.
 4. Zapewnienie wywozu nieczystości, usług elektrycznych, dostawy gazu, dostawy ciepła, dostawy wody i odbioru ścieków poprzez zawarcie w imieniu i na rzecz Wspólnoty odpowiednich umów.
 5. Zawieranie ubezpieczeń związanych z nieruchomością.
 6. Prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami dotyczącymi nieruchomości.
 7. Przygotowywanie i przeprowadzanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 8. Analizowanie i weryfikowanie składanych ofert, w dalszym etapie przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących  usług, dostaw
  i robót związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 9. Bezpośrednia kontrola nad pracą firm świadczących usługi dla nieruchomości, weryfikacja faktur pod względem poprawności treści,
  jaki i wielkości obciążenia.
 10. Nadzór nad utrzymaniem w czystości terenu wokół budynku i w częściach wspólnych, w zakresie wymaganym przez przepisy
  sanitarno - porządkowe lub umowy zawarte przez Wspólnotę.
 11. Archiwizowanie dokumentacji zarządzanej nieruchomości.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie
  z wymogami prawa budowlanego.
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 3. Analizowanie i zlecanie potrzebnych prac remontowo-konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
 4. Nadzorowanie urządzeń pomiarowych oraz okresowe zlecanie ich legalizacji.
 5. Bieżąca kontrola stanu technicznego zarządzanej nieruchomości.
 6. Zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz egzekwowanie i nadzór czynności pogotowia technicznego.

OBSŁUGA RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych.
 2. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i uchwał Wspólnoty zgodnie z indywidualnymi potrzebami jaki i obowiązującymi przepisami.
 3. Wykonanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał Wspólnoty.
 4. Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rozliczanie funduszu remontowego.
 6. Przygotowywanie okresowych zestawień poniesionych kosztów i zaliczek związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 7. Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów.
 8. Prowadzenie analizy zużycia mediów w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
 9. Bieżąca kontrola oraz nadzór nad windykacją należności z tytułu wnoszonych zaliczek, pożytków oraz innych przychodów
  z nieruchomości.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej oraz informacji o niezaleganiu w przypadku zbycia lokalu.
 11. Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      Zestawienie naszych usług może być modyfikowane w zależności od indywidualnych potrzeb klientów, powierzchni nieruchomości,
jej stanu technicznego, przeznaczenia i innych dodatkowych okoliczności. Ostateczna forma, zakres przedmiotowy, harmonogram działań, zostaną określone po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami Państwa nieruchomości.
       Pozostajemy do dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z niniejszą ofertą. Jesteśmy gotowi do spotkania w trakcie, którego będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.


 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Prezes
Jarosław Bednarski

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl