Przejdź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

MODERNIZACJA ULICY OWSIANEJ cd.

(odcinek pomiędzy ulicą Brzoskwiniową a Szosą Chełmińską)

 

Poniższe zdjęcia przedstawiają postęp prac drogowych. W najbliższych dniach planowane jest ich zakończenie.

 

 

Dodano 01.10.2013r.

 

ODNOWIENIE WEJŚĆ DO KLATEK

(Końcowa 8)

 

Trwają prace związane z remontem wejść do budynku i wiatrołapów - postęp prac widoczny na zdjęciu poniżej. W okolicy boksu śmietnikowego udało się wygospodarować miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

 

klatka

 

smietniki

 

Dodano 01.10.2013r.

 

RENOWACJA ELEMENTÓW BALKONÓW

(Rybaki 27B)

 

W galerii poniżej umieściliśmy zdjęcia ukazujące efekt końcowy prac remontowych oraz kilka ujęć z wcześniejszych etapów tych prac.

Galeria

Dodano 01.10.2013r.

 

DOMOFONY

 

Na nieruchomościach przedstawionych poniżej dokonano wymiany domofonów analogowych na cyfrowe.

Prace te zostały wykonane przez Zakład Techniczny Państwa Rumińskich.

 

 

Lotników 15 Bartkiewiczówny 81

 

Dodano 01.10.2013r.

 

REMONT MURKÓW OPOROWYCH PRZY WJAZDACH DO GARAŻY

(Szosa Okrężna 6 g,h,i,j)

 

Klikając na poniższy link mogą Państwo obejrzeć zdjęcia wykonane podczas prac remontowych na nieruchomości.

Zaobserwować możemy stan murków przed, w trakcie i po zakończeniu robót.

Galeria

Dodano 01.10.2013r.

 

REMONT HALI POSTOJOWEJ

(Bydgoska 12)

 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć pokazujących przebieg prac remontowych.

Galeria

Dodano 01.10.2013r.

 

BUDOWA UJĘCIA WODY GRUNTOWEJ

(Zbożowa 47-55)

 

Po zeszłorocznych pracach dotyczących modernizacji zieleni podjęta została decyzja o budowie dodatkowego ujęcia wody.

Decyzję podjęto po przeanalizowaniu kosztów poniesionych na podlewanie terenów zielonych.

 

 

 

Dodano 01.10.2013r.

 

MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I INSTALACJI CIEPŁEJ WODY

(Zbożowa 37-39)

 

Wykonano kolejny etap prac związanych z zagospodarowaniem ternów zielonych.

Poniżej przedstawiamy ich efekt - lokalizacja szczyt budynku.

Prace te tak jak w poprzednim roku wykonała firma "Świat Zieleni".

 

 

zielen

 

 

W kotłowni zamontowany został dodatkowy wymiennik ciepłej wody. W tej chwili nawet w momentach największych poborów ciepłej wody zostaną utrzymane parametry temperaturowe na właściwym poziomie (spadki temperatury nie będą dla Państwa tak odczuwalne).

Na zdjęciu nowy zbiornik znajduje się po prawej stronie (kolor niebieski).

 

zbiornik

 

Dodano 01.10.2013r.

 

REMONT PASAŻU HANDLOWEGO

(Kozacka 11)

 

Poniżej przedstawiamy serię zdjęć obrazujących poszczególne etapy remontu.

Zakres prac to : skucie lastryka, położenie nowego podłoża (schody i łączące się z nimi elementy pasażu) oraz malowanie blustrad.

Galeria

Dodano 01.10.2013r.

 

MODERNIZACJA ULICY OWSIANEJ

(odcinek pomiędzy ulicą Brzoskwiniową a Szosą Chełmińską)

 

Rozpoczęły się prace nad dalszą modernizacją ulicy Owsianej. Tym razem prace trwają na odcinku pomiędzy ulicą Brzoskwiniową

a Szosą Chełmińską. Wykonawca gwarantuje ciągły dojazd do nieruchomości, ponieważ prace prowadzone będą etapami.

Poniżej 2 zdjęcia z przebiegu robót:

 

owsiana

Dodano 05.07.2013r.

 

SEGREGACJA ŚMIECI

 

Działając, jako Zarządca Państwa nieruchomości uprzejmie informujemy, iż Państwa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczone od 01.07.2013r. uwzględniają niższą stawkę związaną z zadeklarowaną segregacją odpadów. Prosimy więc, aby segregacja śmieci odbywała się zgodnie z poniższym podziałem:

 

1. Odpady suche – pojemnik żółty (dawniej niebieski i żółty).
Wrzucamy tam: papier piśmienny, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą, zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe nakrętki, puszki po napojach oraz konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kartony po mleku i napojach, torebki, folie, worki, reklamówki, koszyczki po owocach.
Nie wrzucamy: papieru samokopiującego, kalki, zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach, papieru woskowanego, worków po wapnie, cemencie, gipsie, pieluch jednorazowych, ubrań.

 

2. Szkło – pojemnik biały (dawniej biały i zielony).
Wrzucamy tam: butelki ze szkła kolorowego i białego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła kolorowego i białego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).
Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów.


3. Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) zbierane są w pojemnikach koloru zielonego lub metalowych ocynkowanych.

 

4. Odpady wielkogabarytowe.

Są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2013r. - zabudowa wielorodzinna

Minimum 5 dni przed planowanym terminem wywozu należy dokonać zgłoszenia odbioru gabarytów w biurze obsługi klienta firmy MPO

tel.: (56) 63 98 124; (56) 63 98 125 lub mailowo: bok@mpo.torun.pl

 

5. Odpady inne.

W zamian za opłatę uiszczaną przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kociewskiej 37/53 w Toruniu mogą być przekazywane (bezpłatnie i w każdej ilości) odpady komunalne, takie jak:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i remontowe w ilości do 1,0 m3 na gospodarstwo domowe rocznie,
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte opony

Odpady te dostarczają mieszkańcy lub właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Dodano 05.07.2013r.

 

STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2013r.

   

Zbiórka selektywna w zabudowie wielorodzinnej:

 

12 zł - za jedną osobę

23 zł - za dwie osoby

33 zł - za trzy osoby

42 zł - za cztery i więcej

 

Zbiórka nieselektywna w zabudowie wielorodzinnej:

 

15 zł - za jedną osobę

28,75 zł - za dwie osoby

41,25 zł - za trzy osoby

52,50 zł - za cztery i więcej

Dodano 05.07.2013r.

 

ZMIANA CEN ENERGII CIEPLNEJ OD 01.07.2013r.

 

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO-4210-12(9)/2013/1333/XII/JPi zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywała od 01 lipca 2013r.

Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.06.2013r. poz 2188.

Poniżej stawki taryf firmy EDF Toruń S.A.

 

 

grupa taryfowa

 

nazwa taryfy występowanie zmiana
EC/S1/WI Ciepło Komfort zasilanie sieć miejska +5,51%
EC/S1/WG Ciepło Komfort G zasilanie sieć miejska - węzły grupowe +5,91%
KG Ciepło Lokalne KG kotłownie lokalne -0,85%
Dodano 05.07.2013r.

 

WYODRĘBNIENIE - SZOSA CHEŁMIŃSKA 162

 

Informujemy Państwa, iż po prawie rocznym postępowaniu sądowym zakończył się proces wyodrębnienia współwłasności nieruchomości

Szosa Chełmińska 162. Sukces ten odbył się przy udziale pełnomocnika Pani Katarzyny Błaszkiewicz- Chtioui jak i również wszystkich Współwłaścicieli. Zgodny wniosek o zniesienie współwłasności spowodował znaczne obniżenie kosztów tego procesu. Jednoznaczne stanowisko 100% Właścicieli pozwoliło na szybsze rozpatrzenie sprawy przez sąd. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej – został wybrany Zarząd i powstanie kolejnej Wspólnoty stało się faktem. Po dokończeniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów treści uchwał zostały wprowadzone w życie.

Nie zostało nam nic innego jak powitać Wspólnotę Szosa Chełmińska 162 w gronie Wspólnot, którymi Zarządzamy.

Dodano 04.06.2013r.

 

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

Uprzejmie informujemy, iż będą wykonywane obowiązkowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej nieruchomości

wg poniższej tabeli. Przeglądu dokona firma usługowa „MEGATOR” pomiary elektryczne - Marek Urbański, tel. 609-850-437.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieudostępnienia lokalu do obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie,

przegląd będzie wykonany na koszt właściciela.

 

Wspólnota:

Kiedy:

W godzinach:

RYBAKI 29

17.04.2013r

10.00-12.00 18.00-20.00

ZBOŻOWA 37-39

18.04.2013r

9.00-12.00  17.00-20.00

OWSIANA 40-48

19.04.2013r

9.00-12.00  17.00-20.00

 

Dodano 12.04.2013r.

 

ŚMIECI OD 1.07.2013 r.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu decyzje i ustalenia jakie zapadły na sesji Rady Miasta z dnia 21.02.2013r. , a dotyczą one gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Toruń. Prosimy również o wypełnienie i dostarczenie do Administracji aktualnej deklaracji dotyczącej liczby zamieszkujących osób w lokalu. deklaracja osoby

Plik - Stawki za śmieci od 01.07.2013r.

Dodano 04.03.2013r.

 

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I GAZOWY

 

Uprzejmie informujemy, iż w nadchodzących tygodniach w Państwa mieszkaniach i lokalach użytkowych zostanie przeprowadzony obowiązkowy przegląd instalacji wentylacyjnej i gazowej (jeśli występuje) zgodnie z załączonym terminarzem.
Obowiązkowa kontrola ma na celu eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa dla ludności i mienia (pożary, zatrucia, wybuchy) art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 p. 414).

Kontrola zostanie przeprowadzona przez osoby z uprawnieniami do tego typu badań.
W związku z powyższym prosimy o obecność w mieszkaniach i lokalach użytkowych w podanych terminach i udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli.
W przypadku nieobecności w wyznaczonych dla Wspólnoty terminach prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem Kominiarskim

pod numer telefonu (56) 654- 63- 91 w celu ustalenia  indywidualnego terminu przeglądu.

Poniżej przedstawiamy terminarz przeglądów na poszczególnych nieruchomościach.

 

L.P Nieruchomość I termin II termin
1 Bartkiewiczówny 81 10.04.2013 od godz. 17:00 13.04.2013 od godz. 10:00
2 Bartkiewiczówny 83 10.04.2013 od godz. 18:00 13.04.2013 od godz. 10:00
3 Bartkiewiczówny 93A 11.04.2013 od godz. 17:00 13.04.2013 od godz. 11:00
4 Bydgoska 12 03.04.2013 od godz. 18:00 06.04.2013 od godz. 10:00
5 Drzewieckiego 13-15 / Bartkiewiczówny 90-92a 09.04.2013 od godz. 17:00 13.04.2013 od godz. 9:00
6 Drzewieckiego 14-16-18 08.04.2013 od godz. 17:00 13.04.2013 od godz. 9:00
7 Fasolowa 37 19.03.2013 od godz. 18:00 23.03.2013 od godz. 11:00
8 Końcowa 8 12.04.2013 od godz. 18:00 13.04.2013 od godz. 11:00
9 Kozacka 11 12.04.2013 od godz. 17:00 13.04.2013 od godz. 11:00
10 Lotników 15 16.04.2013 od godz. 17:00 20.04.2013 od godz. 10:00
11 Owsiana 24-26 18.03.2013 od godz. 17:00 23.03.2013 od godz. 10:00
12 Owsiana 40-48  19.03.2013 od godz. 17:00 23.03.2013 od godz. 10:00
13 Podchorążych 4a 26.03.2013 od godz. 17:00 27.03.2013 od godz. 17:00
14 Popiełuszki 24 04.04.2013 od godz. 18:00 06.04.2013 od godz. 10:00
15 Rybaki 25 04.04.2013 od godz. 17:00 06.04.2013 od godz. 10:00
16 Rybaki 27b 04.04.2013 od godz. 17:00 06.04.2013 od godz. 10:00
17 Rybaki 29 04.04.2013 od godz. 18:00 06.04.2013 od godz. 10:00
18 Szosa Chełmińska 162 11.04.2013 od godz. 18:00 13.04.2013 od godz. 11:00
19 Szosa Okręzna 6E-F 02.04.2013 od godz. 17:20 06.04.2013 od godz. 9:00
20 Szosa Okrężna 6G-H-I-J 02.04.2013 od godz. 17:40 06.04.2013 od godz. 9:00
21 Wybickiego 96 06.03.2013 od godz. 17:00 09.03.2013 od godz. 9:00
22 Zbożowa 15-29 22.03.2013 od godz. 16:30 23.03.2013 od godz. 10:00
23 Zbożowa 37-39 20.03.2013 od godz. 17:00 23.03.2013 od godz. 9:00
24 Zbożowa 47-55  21.03.2013 od godz. 17:00 23.03.2013 od godz. 9:00
25 Żeglarska 11 03.04.2013 od godz. 17:00 06.04.2013 od godz. 9:00
26 Żwirki i Wigury 17 15.04.2013 od godz. 16:30 20.04.2013 od godz. 9:00
27 Żwirki i Wigury 77-77C 15.04.2013 od godz. 17:00 20.04.2013 od godz. 9:00
Dodano 04.03.2013r.

Przejdź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl