Przejdź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

ŚMIECI PO NOWEMU - CIĄG DALSZY

 

W dalszym ciągu trwają prace nad ustaleniem sposobu podziału kosztów wywozu śmieci po 01.07.2013 - od kiedy to gmina przejmie obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych.

Załączamy kilka informacji przybliżających aktualny stan prac oraz proponowane sposoby podziału tych kosztów.

Uchwała Rady Miasta Torunia - regulamin utrzymania czystości i porządku

Śmieci - co się zmienia

Zalety i wady różnych metod podziału kosztów wywozu śmieci

Dodano 17.12.2012r.

 

ULICA OWSIANA - PLANY 2013

 

Urząd Miasta przychylił się do naszego wniosku o ujęcie modernizacji ulicy Owsianej na odcinku od ul.Brzoskwiniowej do Szosy Chełmińskiej w planach na rok 2013. Dziękujemy bardzo, wszystkim osobom aktywnie biorącym udział w zbieraniu podpisów pod wnioskiem,

przede wszystkim Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Owsiana 24-26.

Poniżej fragment załącznika części opisowej projektu budżetu miasta na rok 2013.

 

 

tabela

 

Dodano 17.12.2012r.

 

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI ULICY OWSIANEJ

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia ukazujące naszą ulicę po zakończonych pracach modernizacyjnych.

 

Owsiana

 

Dodano 17.12.2012r.

 

MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH

Prace zostały wykonane przez firmę "Świat Zieleni" S.C.

 

Wspólnota Zbożowa 37-39

 

wejście do budynku

 

zbożowa37   zbożowa

 

Dodano 26.10.2012r.

 

MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I PLACU ZABAW

Prace ogrodnicze zostały wykonane przez firmę "Świat Zieleni" S.C.,

a plac zabaw modernizowała firma "Magiczna Tęcza"

 

Wspólnota Zbożowa 47-55 

 

Zbożowa

 

Zbożowa

 

Zbożowa

 

plac zabaw

Dodano 26.10.2012r.

POSTĘPY PRAC PRZY MODERNIZACJI ULICY OWSIANEJ

 

 

Owsiana

Dodano 26.10.2012r.

 

DROGA OWSIANA

(na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Szosa Chełmińska) cd.

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończone zostało zbieranie głosów pod wnioskiem o ujęcie w budżecie miasta na rok 2013r przebudowy fragmentu ul. Owsianej. Zebranych zostało 519 podpisów. Za aktywny dział w zbieraniu podpisów chcielibyśmy w szczególności podziękować Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Owsiana 24-26, sklepowi „Karolcia” oraz piekarni państwa Kuflewskich. Dnia 26.06.2012r wniosek został złożony (treść wniosku) u Prezydenta Miasta Torunia, na ręce Rady Miasta Torunia oraz w MZD. W tej chwili zostaje nam tylko oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

PS. Został również wybrany przez MZD wykonawca na odcinek ul. Owsianej od ul. Brzoskwiniowej do ul. Czeremchowej (do pobrania). Czekamy, więc na realizację a dla zainteresowanych przedstawiamy również projekt ulicy (do pobrania) zawiera on już zwiększoną ilość miejsc postojowych. MZD po przedstawieniu wstępnego projektu, wziął sobie do serca nasze uwagi na temat niedostatecznej ilości miejsc postojowych w porównaniu do liczby mieszkańców bloków położonych wzdłuż ulicy. Wszystkie szczegóły dotyczące tej realizacji dostępne są na stronie MZD (http://www.bip.mzd.torun.pl/?app=zamowienia&nid=280&y=2012&status=2) w zakładce dokumentacja.

Dodano 13.07.2012r.

 

OSIEDLE  WRZOSY

 

Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Wrzosy proszeni są o zgłaszanie przypadków niskiego ciśnienia wody występujących

po 4-tym czerwca, bezpośrednio na nr alarmowy pogotowia wodociągowego 994 lub (56)658 64 71.

Dodano 29.05.2012r.

 

PRZERWA W DOSTAWACH WODY !

 

Toruńskie Wodociągi informują, że w związku z koniecznością przebudowy na Placu Daszyńskiego przez budującą most drogowy firmę Strabag głównej magistrali wodociągowej miasta
od soboty, 2 czerwca od godz. 22 do poniedziałku, 4 czerwca do godz. 6 na terenie Torunia,

zwłaszcza w ciągu dnia i na wyższych piętrach, wystąpią spadki ciśnienia do okresowego zaniku dostaw wody włącznie.

Uwaga!

W okresie wyłączenia magistrali oraz bezpośrednio po jej uruchomieniu może nastąpić pogorszenie jakości wody w zakresie mętności i barwy.
W celu ograniczenia skutków wyłączenia magistrali prosimy odbiorców o ograniczenie zużycia wody na cele inne niż socjalne.

Za utrudnienia Firma Strabag przeprasza mieszkańców Torunia.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem pogotowia wodno-kanalizacyjnego Toruńskich Wodociągów

994 lub (56) 6586471

Dodano 29.05.2012r.

 

BYDGOSKA 12

 

Zakończono prace związane z ułożeniem trawnika na placu zabaw.

Efekt końcowy na zdjęciu poniżej.

 

 

Dodano 29.05.2012r.

 

WNIOSEK O PRZEBUDOWĘ ULICY OWSIANEJ

 

Uprzejmie informujemy, iż w sklepie spożywczym znajdującym się przy ul. Owsianej – „U Karolci”,

oraz w piekarni państwa Kuflewskich położonej przy ul. Zbożowej – można składać podpisy pod wnioskiem o przebudowę ulicy Owsianej

(na odcinku od ul.Brzoskwiniowej do ul.Szosa Chełmińska)  i ujęcie tej inwestycji w budżecie miasta Torunia na rok 2013.

Prosimy o poparcie tej lokalnej inicjatywy mieszkańców, gdyż liczymy na to,

że w ten sposób uda nam się wywalczyć poprawę stanu dróg osiedla.

Listę do zbierania podpisów dla osób chcących aktywnie włączyć się do akcji można pobrać tutaj

Dodano 28.05.2012r.

 

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

Uprzejmie informujemy, iż będą wykonywane obowiązkowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej nieruchomości

wg poniższej tabeli. Przeglądu dokona firma usługowa „MEGATOR” pomiary elektryczne - Marek Urbański, tel. 609-850-437.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieudostępnienia lokalu do obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie,

przegląd będzie wykonany na koszt właściciela.

 

Wspólnota:

Kiedy:

W godzinach:

OWSIANA 40-48

28.05.2012r

  9.00-12.00  18.00-20.00

BYDGOSKA 12

30.05.2012r

  9.00-12.00  18.00-20.00

RYBAKI 27B

30.05.2012r

  9.00-12.00  18.00-20.00

Dodano 22.05.2012r.

 

ZBOŻOWA 47-55  -  BRAK CIEPŁEJ WODY

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.05.2012r od godz. 9.00 do godz. 15.00 będą prowadzone prace konserwacyjne

w węźle cieplnym i nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Dodano 21.05.2012r.

 

BYDGOSKA 12

 

Informujemy, iż w dniach od 18 maja do 23 maja wykonywane będą prace polegające na wyłożeniu podłoża z trawy na placu zabaw.

W związku z powyższym od w/w dnia maja do 6 czerwca prosimy o niekorzystanie z placu zabaw.

Nowo położone podłoże musi się zakorzenić.

Dodano 18.05.2012r.

 

ŚMIECI PO NOWEMU od 01.07.2013r.

 

Od stycznia 2012r zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowych systemów zagospodarowania odpadów.

W załączniku informacja jak ta przemiana będzie przebiegała w naszej gminie. Czytaj...

Dodano 07.05.2012r.

Przejdź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl